9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ190.10
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΠΗΝΙΟ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Φ10 mm x 150 mm

Κατάλληλο για την επίδειξη της δύναμης Laplace.
Αποτελείται από 200 χάλκινες εμαγιέ σπείρες 45x55mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566