9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ190.20
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

Κατάλληλος για την επίδειξη της δύναμης Laplace.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566