9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ191.00
ΖΥΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Κατάλληλος για τη μελέτη του μαγνητικού πεδίου και την επαλλήθευση της σχέσης F = B I L.
Αποτελείται από σωληνοειδές πηνίο 560 σπειρών μήκους 15,5cm Φ6,5cm.
Παραδίδεται με τρεις ζυγούς ρεύματος διαφορετικού μήκους.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566