9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ195.ΧΧ
ΛΥΧΝΙΕΣ

Λυχνίες:
ΗΛ195.10: Λυχνία 1,1V
ΗΛ195.20: Λυχνία 3,8V
ΗΛ195.30: Λυχνία 6V
ΗΛ195.40: Λυχνία 1,1VBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566