9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ245.10
ΣΕΙΡΑ 5 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Σειρά 5 αντιστάσεων σε βάση από plexyglass διαστάσεων: 120x100x3mm.
Περιλαμβάνει αντιστάσεις ισχύoς 2 Watt:
2 x 100 Ω
1 x 1 kΩ
1 x 10 kΩ
1 x 100 kΩ


Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής σειράς 5 αντιστάσεων με επιθυμητές τιμές κατόπιν παραγελλίας.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566