9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ250.ΧΧ
ΡΟΟΣΤΑΤΕΣ

Ροοστάτες:

ΗΛ250.10: ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 50Ω/1,5Α
ΗΛ250.60: ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 20Ω/2Α
ΗΛ250.90: ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 10Ω/2ΑBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566