9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ290.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΑΛΒΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Κατάλληλη γα τη μελέτη ηλεκτροχημικού στοιχείου, την πραγματοποίηση του συσσωρευτή και της επιχάλκωσης.
Αποτελείται από:
- λεκάνη 15x15x15
- δύο ειδικά χάλκινα στηρίγματα
- τέσσερα ηλεκτρόδιαBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566