9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ295.01
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Κατάλληλο για τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρική.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566