9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ3ΧΧ.00
ΠΗΝΙΑ

Πηνία:
ΗΛ355.00: ΠΗΝΙΟ 300 ΣΠΕΙΡΩΝ
ΗΛ360.00: ΠΗΝΙΟ 600 ΣΠΕΙΡΩΝ
ΗΛ365.00: ΠΗΝΙΟ 1200 ΣΠΕΙΡΩΝ
ΗΛ370.01: ΠΗΝΙΟ 2400 ΣΠΕΙΡΩΝBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566