9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ390.10
ΠΥΡΗΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U

Κατάλληλος για την πραγματοποίηση λυόμενου μετασχηματιστή με τη βοήθεια διαφόρων πηνίων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566