9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ395.00
ΠΥΡΗΝΑΣ ΒΡΑΧΥΣ

Κατάλληλος για την επίτευξη κλειστού μαγνητικού κυκλώματος.
Παραδίδεται με δύο κοχλίες για τη συναρμολόγησή του.

Απαραίτητος εξοπλισμός: ΗΛ390.10: ΠΥΡΗΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566