9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ400.00
ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΑΚΡΥΣ

Κατάλληλος για την πραγματοποίηση του πειράματος "Αναπηδώντες δακτύλιοι".

Απαιτούμενος εξοπλισμός:
ΗΛ390.10: ΠΥΡΗΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U
ΗΛ410.00: ΣΕΤ ΑΝΑΠΗΔΩΝΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566