9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ721.ΧΧ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΗΛ721.30: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,5V ΠΛΑΚΕ
ΗΛ721.20: ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5VBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566