9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

MT046.98
ΚΥΚΛΩΜΑ RLC

Διάταξη κατάλληλη για την πραγματοποίηση μιας σειράς κυκλωμάτων
σε σειρά ή παράλληλα, του τύπου RC, RL, RLC.

Αποτελείται από μία βάση διαστάσεων 240 x 127 x 37mm, η οποία περιέχει:
- Ένα πηνίo με συντελεστή αυτεπαγωγής 0,1Η
- Έναν πυκνωτή χωρητικότητας 10μF,
- Μία αντίσταση 100Ω και
- 24 μπόρνες Φ4mm για διαφορετικούς συνδυασμούς συνδέσεων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566