9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΜΤ047.81
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ AC/DC 6-12-24V

Τροφοδοτικό με δυνατότητα παροχή τάσης AC/DC, 6,12 και 24VBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566