9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΧΗ330.ΧΧ
ΣΥΡΜΑ ΧΡΩΜΟΝΙΚΕΛΙΝΗΣ

Σύρμα χρωμονικελίνης σε καρούλι, με διαστάσεις:

ΧΗ330.30: ΣΥΡΜΑ ΧΡΩΜΟΝΙΚΕΛΙΝΗΣ Φ0.3mm/Μ
ΧΗ330.50: ΣΥΡΜΑ ΧΡΩΜΟΝΙΚΕΛΙΝΗΣ Φ0.5mm/Μ
ΧΗ330.70: ΣΥΡΜΑ ΧΡΩΜΟΝΙΚΕΛΙΝΗΣ Φ0.6mm/Μ
ΧΗ330.80: ΣΥΡΜΑ ΧΡΩΜΟΝΙΚΕΛΙΝΗΣ Φ0.8mm/ΜBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566