9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ210.1000
ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΗΜ

Κατάλληλη για τη μελέτη του νόμου του Ohm, της σύνδεσης αντιστάσεων
σε σειρά και παράλληλα, τη μέτρηση αντιστάσεων διαφορετικών υλικών.
Αποτελείται από ξύλινη βάση διαστάεων 130x1060x10mm, πάνω στην
οποία συνδέονται αντιστάσεις χρωμονικελίνης διαμέτρων Φ0,5-0,7mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566