10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Γενικά Φυσικής

AD020.00
PORT.BALANCE 2000gr/1gr ADAM

Ηλεκτρονικός ζυγός μεγάλης ακριβείας ADAM Αγγλίας.
Χρησιμοποιείται για μετρήσεις μαζών έως 600gr με ευαισθησία 0,1gr.
Τροφοδοτείται από εξωτερικό μετασχηματιστή 220V/50Hz και εναλλακτικά με μπαταρίες.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566