10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Γενικά Φυσικής

ΓΕ127.20
ΖΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 2000 g / 1 g

Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας με δυνατότητα
μέτρησης έως 2000g, με ακρίβεια 1g.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566