10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μαγνητισμός

MD220.01
ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ ΓΑΛΛΙΑΣ

Όργανο για την μέτρηση της έντασης και τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης του μαγνητικού πεδίου
σωληνοειδούς πηνίου ή ηλεκτρομαγνήτη ή ακόμη και της ανίσχνευσης του πεδίου ενός μόνιμου μαγνήτη.
Διαθέτει αισθητήρα με τον οποίο γίνεται η η μέτρηση από το εσωτερικό πηνίου
αλλά και ο προσδιορισμός της φοράς του πεδίου.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566