10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μαγνητισμός

ΜΑ020.56005
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ML56005

Μαγνητική βελόνα σε βάση που μπορεί να περιστρέφεται
ελεύθερα και προσανατολίζεται προς το μαγνητικό πεδίο
της Γης ή προς κάθε παρακείμνεο πεδίο.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566