10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΟΠ030.40
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ

Επίπεδο κάτοπτρο που χρησιμοποιείται για την μελέτη φαινομένων οπτικής.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566