10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΟΠ050.10
ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Κηροπήγιο με στέλεχος. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή
ειδώλων με φως κεριού και την μελέτη φαινομένων οπτικής.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566