10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΟΠ090.00
ΣΕΤ 6 ΦΑΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Σειρά φακών διαμέτρου 50mm.
Είναι ιδανικοί για την μελέτη φαινομένων της οπτικής.
Περιέχονται σε ειδική κασετίνα:
Αμφίκυρτος
Αμφίκοιλο<
Επιπεδόκυρτος
Επιπεδόκοιλο
Συγκλίνων μηνίσκο
Αποκλίνων μηνίσκοBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566