10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΟΠ090.01
ΑΜΦΙΚΟΙΛΟΣ ΦΑΚΟΣ +300,Φ38mm

Αμφίκοιλος φακός, με επιφάνειες που καμπυλώνονται προς το οπτικό κέντρο και
προκαλεί απόκλιση των ακτίνων που προσπίπτουν στην επιφάνειά του.
Εστιακή απόσταση +300mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566