10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΟΠ090.02
ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΦΑΚΟΣ -300,Φ38mm

Αμφίκυρτος ή συγλίνων φακός, με επιφάνειες που καμπυλώνουν προς τα έξω
του οπτικού κέντρου και προκαλεί σύγκλιση των ακτινών που προσπίπτουν στην επιφάνειά του.
Εστιακή απόσταση -300mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566