10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΟΠ627.00
ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Απλή κατασκευή επίδειξης μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
και, μέσω κατάλληλου κινητήρα, σε μηχανική.
Περιλαμβάνει ηλιακό στοιχείο μέσω του οποίου τροφοδοτείται κινητήρας
που περιστρέφει τη φτερωτή του ανεμιστήρα.
Ο ανεμιστήρας μπορεί εναλλακτικά να τροφοδοτηθεί με μπαταρία.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566