10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΜΤ032.29
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ

Διαφράγματα που ελέγχουν την ποσότητα και την συγκέντρωση των φωτεινών ακτίνων σε πειράματα οπτικής.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566