10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΜΤ032.31
ΣΧΙΣΜΕΣ YOUNG

Πέτασμα με δύο σχισμές ιδανικό για την μελέτη του φαινομένου της συμβολής
και την πειραματική επιβεβαίωση της κυματικής φύσης του φωτός.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566