10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΜΤ032.56
ΣΕΤ 2 ΠΟΛΩΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Σετ δύο πολωτικών φίλτρων σε πλαίσιο. Ιδανικά για τη μελέτη της γραμμικής πόλωσης
του φωτός και τη στροφή του επιπέδου πόλωσης του κύματος.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566