10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΜΤ044.64
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΚΑΙ ΟΘΟΝΕΣ

Πλαστικό στήριγμα για επίπεδα κάτοπτρα και αδιαφανείς οθόνες, με στέλεχος διαμέτρου 8mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566