10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΔΑ298.52
ΠΡΙΣΜΑ ΔΑΝΙΑΣ

Τριγωνικό ορθογώνιο πρίσμα Δανίας με βάση 30mm και ύψος 30mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566