10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΔΑ324.ΧΧ
ΟΠΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΧΙΣΜΩΝ

Φράγματα πολλαπλών σχισμών, ιδανικά για τη μελέτη
του φαινομένου της περίθλασης, σε πλαίσιο 50x50mm.
ΔΑ324.52: ΦΡΑΓΜΑ 600σχ./mm
ΔΑ324.52: ΦΡΑΓΜΑ 1200σχ./mmBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566