11/30/2022   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Θερμότητα

XH005.0955
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN

Εργαστηριακός λύχνος Bunsen που χρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας σε πειράματα Φυσικής - Θερμοδυναμικής και Χημείας.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566