11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

VA739.00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN

Εργαστηριακός λύχνος Bunsen που χρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας. Ύψος 205mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566