11/30/2022   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Θερμότητα

ΘΕ010.12701
ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΥΡΩΣΗΣ

Εναλλακτική πρόταση αντί του πυρίμαχου πλέγματος.
Πάνω στο τρίγωνο μπορούν να τοποθετηθούν δοχεία
με ελαφρύ περιεχόμενο και μικρά μεταλλικά αντικείμενα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566