11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΘΕ015.020
ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΡΩΣΗΣ

Τρίγωνο πύρωσης πλευράς 5cm. Εναλλακτική πρόταση αντί του πυρίμαχου πλέγματος.
Πάνω στο τρίγωνο μπορούν να τοποθετηθούν δοχεία
με ελαφρύ περιεχόμενο και μικρά μεταλλικά αντικείμενα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566