11/30/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Βασικός Εξοπλισμός Χημείου

ΓΕ025.00
ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΗ

Μικρή κωνική βάση 700gr με οπή και σφιγκτήρα. Χρησιμοποιείται για τη στήριξη
ελαφρών αντικειμένων μέσω ράβδων ή ορθοστατών
μικρού μήκους.

Συμβατές ΡΑΒΔΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ: ΓΕ040.ΧΧ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566