10/6/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Όργανα μετρήσεων - Συσκευές Χημείου

ΓΕ127.70
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ 500gr/0.1gr

Ηλεκτρονικός ζυγός με ψηφιακή ένδειξη της μάζας ενός σώματος.
Χρησιμοποιείται για μετρήσεις μαζών έως 500gr με ευαισθησία 0,1gr.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566