10/6/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Όργανα μετρήσεων - Συσκευές Χημείου

ΓΕ130.ΕΜΒ2002
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ 200gr/0.01gr

Ηλεκτρονικός ζυγός με ψηφιακή ένδειξη της μάζας ενός σώματος.
Χρησιμοποιείται για μετρήσεις μαζών έως 200gr με ευαισθησία 0,01gr.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566