10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΤΑ060.ΧΧ
ΖΕΥΓΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

Βαλίτσα δύο ελατηρίων διαφορετικής σταθεράς Κ για τη μελέτη κυματισμών.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566