10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΤΑ065.05
ΖΕΥΓΟΣ ΔΙΑΠΑΣΩΝ ΜΕ ΑΝΤΗΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΦΥΡΑ

Ιδανική διάταξη για τη μελέτη φαινομένων συντονισμού και διακροτημάτων. Τα δύο διαπασών
μήκους 170mm στηρίζονται πάνω σε παραλληλεπίπεδα αντηχεία για την ενίσχυση του ήχου.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566