10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΤΑ080.ΧΧ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ - RIPPLE TANK - ΓΥΑΛΙΝΗ

Σύνθετη πειραματική διάταξη με την οποία δημιουργούνται κύματα σε επιφάνεια νερού.
Είναι ιδανική για τη επίδειξη και την μελέτη της ανάκλασης, της διάθλασης, της συμβολής
και της περίθλασης κυμάτων.

Αποτελείται από:
- Γυάλινη λεκάνη κυματισμών
- Σημειακή πηγή αλογόνου
- Γεννήτρια δονήσεων
- Διάταξη δημιουργίας κυματισμών με επιλέξιμη συχνότητα
- Στροβοσκόπιο
- Εμπόδια διέλευσης κύματος γι ατη δημιουργία συμβολής και περίθλασης
- Σετ κατόπτρων και φακών για τη δημιουργία διάθλασης
- Οθόνη προβολής
- Καθρέφτη προβολής κυματισμών στην οθόνη
- Στηρίγματα και ορθοστάτες

Τάση λειτουργίας 12V DC / 5A. -Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566