9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική ρευστών

ΜΡ020.10
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΨΑ ΑΠΛΗ

Κατάλληλη για την μελέτη της υδροστατικής πίεσης.
Αποτελείται από κάψα με ελαστική μενβράνη και ανοιχτό μανόμετρο.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566