9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική ρευστών

ΜΡ125.10ΛΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ

Πλαστική αντλία κενού με ενσωματωμένο μανόμετρο κατάλληλη για πειράματα που απαιτούν κενό αέρος.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566