9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική ρευστών

ΜΡ150.62015Δ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗ

Συσκευή κατάλληλη για την επίδειξη του πειράματος του Αρχιμήδη και την μελέτη της άνωσης.
Αποτελείται από:
Ένα δυναμόμετρο επίδειξης
Έναν κύλινδρο
Ένα δοχείο με στόμιο
Ένα δοχείο των 50mlBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566