10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ010.ΧΧ
ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ

Δυναμόμετρα ελατηρίου μεγάλης αντοχής ιδανικά για οποιοδήποτε πειραματική διάταξη:

ΜΣ010.00: Δυναμόμετρο 10Ν
ΜΣ010.02: Δυναμόμετρο 2.5Ν
ΜΣ010.05: Δυναμόμετρο 5Ν
ΜΣ010.20: Δυναμόμετρο 20Ν
ΜΣ010.50: Δυναμόμετρο 50Ν
ΜΣ010.3301: Δυναμόμετρο 1Ν
ΜΣ010.3305: Δυναμόμετρο 5Ν
ΜΣ010.3310: Δυναμόμετρο 10Ν
ΜΣ010.3320: Δυναμόμετρο 20Ν
ΜΣ010.3325: Δυναμόμετρο 2Ν
ΜΣ010.411003: Δυναμόμετρο 3Ν
ΜΣ010.411005: Δυναμόμετρο 6Ν
ΜΣ010.411007: Δυναμόμετρο 10ΝBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566