10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ035.05
ΣΤΑΘΜΑ 500gr

Κουτί σταθμών που περιλαμβάνει μάζες:
1x500gr
2x200gr
1x100gr
2x20gr
1x10grBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566