10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ220.10
ΤΡΙΒΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΘΕΤΟ

Αποτελείται από ξύλινο διάδρομο σχήματος Π δύο όψεων. Η εξωτερική πλευρά
χρησιμοποιείται για την μελέτη της τριβής και η εσωτερική για τη μελέτη της
ροπής αδράνειας κυλίνδρων και τα πειράματα του Γαλιλαίου.
Παραδίδεται με:
- ενσωματωμένο υποδεκάμετρο
- γωνιομετρικό τομέα 0-90°
- νήμα στάθμης για τον υπολογισμό της γωνίας κλίσης
- τροχαλία με σφιγκήρα
- δύο ξύλινες μάζες με άγκιστρο
- έναν διάδρομο αλουμινίου σχήματος Π
- 6 ανοξείδωτες σφαίρες Φ2cm
- δύο ζεύγη κυλινδρικών σωμάτων Φ3x7cm και Φ5x7cmBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566