8/10/2020   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

4941.12
ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΠΛΟ ΙΤΑΛΙΑΣ

Αμαξίδιο κατάλληλο για πειράματα κινηματικής και κρούσης.
Στη μία πλευρά είναι προσαρμοσμένο Velcro για την περίπτωση
της πλαστικής κρούσης μεταξύ σωμάτων, ενώ στην άλλη πλευρά
του έχουν τοποθετηθεί ισχυρά μαγνητάκια για την περίπτωση των
ελαστικών ή ανελαστικών κρούσεων. Πάνω του μπορούν να τοποθετηθούν
μάζες αλλά και αισθητήρες συλλογής δεδομένων-data loggers.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566